2º PREMIO 2012

[2º PREMIO 2012]Autor: Eustasi Enguix Ramón - Lema: CORONACIÓN DE ESPINAS

2º PREMIO 2012 – Autor: Eustasi Enguix Ramón – Lema: CORONACIÓN DE ESPINAS