1º PREMIO 2013

[1º PREMIO 2013]Autor: Agustín Rovira Serra - Lema: DEVOCIÓN

1º PREMIO 2013 – Autor: Agustín Rovira Serra – Lema: DEVOCIÓN