1º Premio

1º Premio 2019, Autor: Eustasi Enguix Ramón. Título: "Jesús Nazareno"

1º Premio 2019, Autor: Eustasi Enguix Ramón. Título: “Jesús Nazareno”