Dibuixos

CONCURSOS LOCALS

Seguint en la línia de difusió de la Setmana Santa entre els més petits de la nostra ciutat, La Junta de Germandats i Confraries vol incentivar que els escolars dibuixin i així compten històries, sent l'objectiu principal fomentar un dels signes d'identitat de la nostra ciutat.

Any 2019


Any 2018


Any 2017


Any 2016


Any 2015


Anys Anteriors


& Nbsp;