2º Premio Educación Especial – Ana María Baiculescu